Bestuur + Activiteiten

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

De heer W.H. Beekhuis – lid (afgetreden 18 februari 2021)
De heer J. van Rooij – lid (met ingang van 18 februari 2021)
Mevrouw mr. A.B. Schaberg – secretaris
De heer F.W. Warmelink – voorzitter/penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning en de stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Het bestuur heeft gedurende het verslagjaar 2020 drie keer vergaderd waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:

  • de bespreking en vaststelling van de jaarrekening 2019;
  • kosten en strategie van het beleggingsbeleid;
  • de beoordeling en toekenning/afwijzing van subsidieaanvragen;
  • samenstelling van het bestuur;
  • de relatie met Stichting Oogziekenhuis Rotterdam, in het bijzonder de exploitatie van het aan haar verhuurde bedrijfspand; en
  • de bouwplannen rond Schiedamse Vest.

In 2020 is voor een bedrag van Euro 140.000 toegezegd aan aanvragen voor subsidies en giften en is Euro 79.562 betaald. De toezeggingen hebben betrekking op drie projecten.

De stichting werkt niet met jaarlijkse begrotingen maar besluit per individuele aanvraag of tot ondersteuning wordt overgegaan.
Voor het overige worden geen belangrijke beleidswijzingen verwacht.